1
Bạn cần hỗ trợ?

Lá House

Điều khoản hoạt động

1. Website https://lahouse.vn/ do Công ty TNHH Nàng Lá sở hữu và điều hành hoạt động.

2. Quý khách hàng có thể gọi điện hoặc đặt hàng trực tuyến tại website https://lahouse.vn/ 

3. Quý khách hàng mua hàng trên website https://lahouse.vn/ có quyền tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, mua bán sản phẩm theo thoả thuận của các bên, không trái với quy định của pháp luật.

4. Sản phẩm được bán, cung cấp trên website https://lahouse.vn/ đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

5. Hoạt động mua bán hàng hóa trên website https://lahouse.vn/  được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

6. Tất cả các nội dung trong quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.