1
Bạn cần hỗ trợ?

Lá House

Đôi lời Lá House

Ra mắt từ 2013, mỹ phẩm Lá House được biết đến và là lựa chọn từ hàng ngàn khách hàng trong và ngoài nước. Đến hôm nay, sau nhiều năm phát triển không ngừng nghỉ, mỹ phẩm Lá House đã định vị vị trí của mình trong thị trường nội địa, có tên trong bản đồ các thương hiệu mỹ phẩm được giới điều chế nguyên liệu ngành mỹ phẩm toàn cầu quan tâm và phối hợp để ngày càng tạo ra thêm nhiều sản phẩm hữu hiệu.

Bền bỉ xây dựng, thấu hiểu sâu sắc để thuyết phục lòng tin của khách hàng trong bối cảnh mỹ phẩm Việt Nam nhiều điều tiếng tiêu cực, Lá House kiên định lấy chất lượng sản phẩm làm cốt lõi bởi chúng tôi tin rằng chỉ có thoả mãn nhu cầu và trông đợi của khách hàng, Lá House mới đạt được mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.

Sự kiện