THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI

Những Brands của công ty Nàng Lá có bán trên trang

Sản phẩm skincare cho mọi loại da

Xem tất cả

Serum chăm sóc tóc gãy rụng

Xem tất cả

Nước hoa Việt chất lượng quốc tế

Xem tất cả

SẢN PHẨM BEST-SELLER

LÁ PARFUM - PHIÊN BẢN MINI

Nước hoa BE you 3ml

 • Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, được Bộ Y Tế cấp phép
 • Độ lưu hương trên 12 giờ
 • Mùi hương thích hợp dùng được cho các mùa trong năm
Nước hoa BE you 3ml
95,000₫

Nước hoa Bloom 3ml

 • Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, được Bộ Y Tế cấp phép
 • Độ lưu hương trên 12 giờ
 • Mùi hương thích hợp dùng được cho các mùa trong năm
Nước hoa Bloom 3ml
95,000₫

Nước hoa BLUE 3ml

 • Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, được Bộ Y Tế cấp phép
 • Độ lưu hương trên 12 giờ
 • Mùi hương thích hợp dùng được cho các mùa trong năm
Nước hoa BLUE 3ml
95,000₫

Nước hoa Butterfly 3ml

 • Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, được Bộ Y Tế cấp phép
 • Độ lưu hương trên 12 giờ
 • Mùi hương thích hợp dùng được cho các mùa trong năm
Nước hoa Butterfly 3ml
95,000₫

Nước hoa for HIM 3ml

 • Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, được Bộ Y Tế cấp phép
 • Độ lưu hương trên 12 giờ
 • Mùi hương thích hợp dùng được cho các mùa trong năm
Nước hoa for HIM 3ml
95,000₫

Nước hoa It's ME 3ml

 • Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, được Bộ Y Tế cấp phép
 • Độ lưu hương trên 12 giờ
 • Mùi hương thích hợp dùng được cho các mùa trong năm
Nước hoa It's ME 3ml
95,000₫

Nước hoa Lush 3ml

 • Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, được Bộ Y Tế cấp phép
 • Độ lưu hương trên 12 giờ
 • Mùi hương thích hợp dùng được cho các mùa trong năm
Nước hoa Lush 3ml
95,000₫

Nước hoa Morning 3ml

 • Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, được Bộ Y Tế cấp phép
 • Độ lưu hương trên 12 giờ
 • Mùi hương thích hợp dùng được cho các mùa trong năm
Nước hoa Morning 3ml
95,000₫

Nước hoa ROSÉE 3ml

 • Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, được Bộ Y Tế cấp phép
 • Độ lưu hương trên 12 giờ
 • Mùi hương thích hợp dùng được cho các mùa trong năm
Nước hoa ROSÉE 3ml
95,000₫

Nước hoa SÀI GÒN 3ml

 • Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, được Bộ Y Tế cấp phép
 • Độ lưu hương trên 12 giờ
 • Mùi hương thích hợp dùng được cho các mùa trong năm
Nước hoa SÀI GÒN 3ml
95,000₫

Nước hoa She 3ml

 • Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, được Bộ Y Tế cấp phép
 • Độ lưu hương trên 12 giờ
 • Mùi hương thích hợp dùng được cho các mùa trong năm
Nước hoa She 3ml
95,000₫

Tôi chọn Lá

NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU CHÍNH NGẠCH

NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU CHÍNH NGẠCH

BAO BÌ ĐẠT<br>CHUẨN FDA

BAO BÌ ĐẠT
CHUẨN FDA

SẢN PHẨM ĐƯỢC<br>CẤP PHÉP - AN TOÀN

SẢN PHẨM ĐƯỢC
CẤP PHÉP - AN TOÀN

https://lahouse.vn/blogs/soi-da-mien-phi
https://lahouse.vn/pages/lien-he
https://lahouse.vn/pages/lien-he